Gói Cước

Basic

10.000.000
VNĐ/Tháng
 • Vô hiệu dữ liệu lịch sử
 • 10,000 dữ liệu được xuất
 • 02 chủ đề cùng một lúc
 • 10 bộ từ khóa được kết hợp
 • 01 tài khoản cùng lúc

Premium

20.000.000
VNĐ/Tháng
 • 12 tháng dữ liệu lịch sử
 • 20,000 dữ liệu được xuất
 • 10 chủ đề cùng một lúc
 • 30 bộ từ khóa được kết hợp
 • 03 tài khoản cùng lúc

Gói tùy biến

Liên hệ
Từ 1.800.000.000 - 2.800.000.000
Trả phí 01 lần duy nhất
 • Tùy chọn số tài khoản
 • Tùy chọn chủ đề theo dõi
 • Tùy chọn từ khóa chính/chủ đề
 • Tùy chọn tin bài/lần xuất báo cáo
 • Tùy chọn chủ đề cảnh báo
 • Tùy chọn nguồn theo dõi/chủ đề
 • Tùy chọn theo yêu cầu

*Tài liệu Catalogue chức năng phần mềm: tại đây

*Bản quyền tác giả sản phẩm: tại đây